Aktietjejernas bostadsköparskola – Amorteringskrav

Aktietjejernas bostadsköparskola – Amorteringskrav

Efter finanskrisen 2008 och konkursen av Leeman Brothers i spetsen var det många banker som insåg allvaret gällande utlåning av pengar, vilken hade stora brister och var mer riskfylld för bankerna än vad man hade kunnat tro. Därmed började det ställas högre krav på låntagarna, som till stor del rör dem som sitter med bostadslån. Konsekvensen har blivit att som låntagare måste man dels spara ihop en större summa för att ens få ta lånet och sedan amortera mer än tidigare. Visst finns det banker som lånar ut även till en kontantinsats, kostnader för lagfart och pantbrev, men då till högre ränta än själva bolånet. Ytterligare en sak man skall komma ihåg är att många av bankerna stresstestar låntagarens ekonomi så att man klarar upp 8 procent i ränta (skiljer sig dock mellan bankerna).

För att visa på bästa sätt vill vi demonstrera på hur det kan se ut för en vanlig svenssonfamilj.

Säg att Samira och Andreas har vunnit en budgivning på ett hus, slutsumman landade på 3 000 000. För att banken skall vara snäll och ge dem lånet måste de alltså hosta upp 15 %, 450 000 kr. Då har vi inte alls räknat med extra kostnader i form av lagfart eller uttag av nya pantbrev, och det är inte osannolikt att det uppgår till 75 000 kr (eller mer), så med andra ord skall 525 000 kr betalas.

Lånet hos banken blir totalt 2 550 000 kr. Eftersom Samira och Andreas vann en budgivning kan man säga att det pris som de betalade är marknadsvärdet på huset. Amorteringskraven säger att om lånet överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde så skall man amortera 2 procent av de totala bolånet per år. Eftersom de hade en kontantinsats vid köpet äger de själva 15 % och det som är belånat är 85 %. 

Nedan specificerar vi alla siffror som de måste hålla reda på:

  • Pantbrev 2%: Beror på hur mycket som redan ligger i huset men låt oss säga att det behövs tas ut nya på 1 500 000 kr, dvs 30 000 kr. 
  • Lagfart, 1,5 %: 45 000 kr
  • Kontantinsats, 15 %: 450 000 kr
  • Lån på banken: 2 550 000 kr
  • 70% av marknadsvärdet av huset: 2 100 000 kr
  • Kvar att amortera ner till 70 %: 450 000 kr 
  • Amortering, 2 %, per år: 51 000 kr
  • Amortering 2 %, per månad: 4 250 kr
  • Tid det tar att nå 70% från och med det att lånet upptas: 8,8 år.

Glöm inte att detta BARA är amortering, alltså det som skall betalas tillbaka till baken. Räntan som banken skall ha får vi inte glömma heller! Idag ligger räntan ofta mellan 1,6-2%. I flera år har den varit låg, men sannolikheten att den kommer att höjas framöver är stor. Visserligen inga höga procentsatser till en början men räkna iallafall med att det inte kommer att fortsätta vara minusränta som det är för tillfället.

När bolånen ligger mellan 50 procent och 70 procent av bostadens värde trappas amorteringen av och då ska man amortera minst 1 procent av de totala bolånen, per år. Dvs 25 500 kr för Samira och Andreas per år, 2125 kr per månad. 

En sak som kan vara bra att ha koll på är också att man kan begära om att ändra sin amortering genom att värdera sitt hus (nya regler där också). Skulle det bli betydligt mycket högre än vad det köptes för så kan det hända att man hamnar under gränserna. Ytterligare regler finns när man utökar befintliga lån, men dessa två delar tar vi separat i ett annat inlägg. 

Prata pengar på första daten! Gästinlägg från Elin Helander. 

Prata pengar på första daten! Gästinlägg från Elin Helander. 

Varför pratar vi inte ekonomi på en dejt? 

När vi dejtar, och i början av ett förhållande, försöker vi lära känna den andra personen så mycket som möjligt. Vi pratar om vad vi har för intressen, vi frågar saker om dennes familj och vi diskuterar kanske olika samhällsfrågor, allt för att se om vi kan tänka oss att leva tillsammans med den här personen eller inte. Vi undersöker helt enkelt hur väl vi passar ihop.

Något vi sällan frågar om är hur personens privatekonomiska situation ser ut, vad hen har för inställning till pengar eller har för pengavanor. Det skulle förmodligen te sig märkligt med dagens sociala normer att ta upp sådana frågor på en dejt.

Men precis som du har dina pengavanor som du tycker är självklara kan din partner ha helt andra vanor som hen tycker är lika självklara. Vi får med oss olika pengavanor från familjerna vi vuxit upp i.

Hur vi väljer att arrangera vår privatekonomi när vi lever tillsammans med någon annan kan få stora konsekvenser för resten av vårt liv. En bra ekonomisk uppdelning ger bra konsekvenser för båda parter, medan en dålig ekonomisk uppdelning mellan två parter kan försätta båda, eller en part, i en dålig sits ekonomiskt sett. Därför är det viktig att prata om detta med sin partner.

Jag tycker det här med, vad jag kallar par-ekonomi, är ett mycket intressant och viktigt ämne som det inte finns så mycket skrivet om. Därför kommer jag dela med mig av insikter från en underökning som Moneymind och Dreams har genomfört med stöd från Internetstiftelsen. (Det är också därför har jag ägnat ett helt kapitel åt detta i min kommande bok ”Hjärnkoll på pengarna” som kommer ut i sep.)

Vad är en rättvis ekonomi?

Det finns olika sätt att arrangera sin ekonomi när man lever i ett förhållande. Drivkraften till uppdelningen, hur den än ser ut, är att det ska skapa någon form av rättvisa. Vad är då rättvisa? Ja, det ser olika ut för olika par. Jag ställde frågan hur man bör arrangera sin ekonomi i ett förhållande och detta var vad folk svarade.

• Det vanligaste svaret var att man bör bidra utifrån sin inkomst. Hela 75% svarade detta.

• 16 % anser att man ska dela lika oavsett vad man har för inkomst

• och 8 % anser att alla pengar ska slås ihop till en gemensam pott

Det finns inget rätt eller fel svar. Det viktigaste är att det känns bra för båda parter, både på kort sikt och lång sikt. Det man ska tänka på om man bidrar utifrån sin inkomst är att den som tjänar mest först räknar av lån som den eventuellt har från CSN, eller missat sparande och pensionssparande om den har studerat i flera år. Den som tjänar mest nu kanske ligger efter på dessa områden och behöver komma ikapp.

I våra djupintervjuer såg vi att par tenderar att ha bra koll på sin partners ekonomi och detta uppfattades som något positivt. Men samtidigt uppskattades det att man inte hade stenkoll på varandras ekonomi. Det upplevs som en frihet att få göra saker med sina pengar utan att någon annan hela tiden visste vad man gjorde.

Att ta er ekonomi seriöst är att ta ert förhållande seriöst. En vanlig orsak till osämja i ett förhållande är just pengar. Prata därför med din partner om detta. Nedan kommer tips på hur ni gör detta.

Fem saker att tänka på inför ett samtal om pengar med din partner:

 1. Prata om pengar i lugn och ro, ta inte upp det när ni är stressade eller redan osams. Planera istället in det över en mysig middag.

2. Prata om er syn på pengar. Är pengar något som är stressande, kul, eller ångestladdat? Att veta om din partner får ångest när hen tänker på pengar gör att du lättare förstår varför hen reagerar som hen gör när du tar upp ämnet.

3. Dela med er till varandra om hur ni vill att er ekonomiska situation ska se ut i framtiden. Vad drömmer ni om att göra som ni kan börja kratta för idag?

4. Hur ser uppdelningen av inköp och ansvar ut idag? Vad ger det för olika för- och nackdelar? Vad händer vid en eventuell skilsmässa?

5. Hur vill ni dela upp ansvar och pengar för att det ska kännas bra och rättvist för er båda?

 Kom ihåg, det är idag som ni har alla möjligheter att bestämma hur er framtid ska se ut. Vart vill ni bo om 3 år? Vill ni göra en lång resa någonstans? Eller kanske kunna gå ned i arbetstid i framtiden? Vad kan ni göra idag för att detta ska bli möjligt?

Vänliga hälsningar

Elin Helander

Elin Helander är forskningsansvarig på spar-appen Dreams, grundare av forskningsinitiativet Moneymind, föreläsare, samt aktuell med boken ”Hjärnkoll på pengarna” som kommer ut i sep. I boken kommer jag berätta mer om detta, samt hur du kan samarbeta med din hjärna för att nå dina pengamål.